Back to top

Ο Τομέας Πολεοδομίας-Χωροταξίας του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης οργανώνει διεθνές διεπιστημονικό συνέδριο με τίτλο "Πόλη υπό κατασκευή: σχέδια, διαδικασίες και πρακτικές για τον χώρο της Θεσσαλονίκης". Το συνέδριο επιχειρεί να ανοίξει τη συζήτηση και να αναδείξει νέα ερευνητικά δεδομένα για τα ζητήματα του χώρου της σύγχρονης Θεσσαλονίκης μέσα από προσεγγίσεις που φωτίζουν αστικές πραγματικότητες και διαδικασίες, και κάνουν ορατούς τους πολλαπλούς δρώντες που συμμετέχουν, αλληλεπιδρούν ή αποκλείονται από την συνεχή παραγωγή του χώρου. Το συνέδριο είναι η πρώτη δραστηριότητα της νεοσύστατης Ερευνητικής Μονάδας για τις πόλεις του Ευρωπαϊκού Νότου που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Τομέα Πολεοδομίας-Χωροταξίας με σκοπό να αναπτυχθεί η έρευνα για τις ιδιαίτερες συνθήκες αστικοποίησης και τις σύγχρονες προκλήσεις των πόλεων του Ευρωπαϊκού Νότου.

Πλαίσιο

Ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε, κατανοούμε και συζητάμε τον χώρο επηρεάζει καθοριστικά τον τρόπο που τον σχεδιάζουμε, τον βιώνουμε, το διαφοροποιούμε, τον ξαναδημιουργούμε. Το συνέδριο επιχειρεί να ανοίξει την συζήτηση για τον χώρο της Θεσσαλονίκης, όχι ως ένα παγιωμένο αστικό τοπίο αλλά ως μία διαδικασία σε εξέλιξη, στον Ευρωπαϊκό Νότο.  Μια διαδικασία που συντελείται συνεχώς σε πολλές κλίμακες, από την παγκόσμια κλίμακα των αόρατων ροών της οικονομίας και της πληροφορίας μέχρι αυτήν της γειτονιάς και του δρόμου, και στις μεταξύ τους συναρθρώσεις. Η αέναη αυτή διαδικασία κινητοποιείται, εμπλέκει και αφορά ανθρώπους, κοινότητες, θεσμούς και φορείς, σε συνεχή αλληλεπίδραση. Μέσα από τις πολλαπλές αλληλεπιδράσεις παράγεται ο χώρος, συγκεκριμένος και χειροπιαστός, φαντασιακός και αφηρημένος, φυσικός και συμβολικός.  Ακολουθώντας τους στοχασμούς αστικών γεωγράφων όπως της Doreen Massey και του David Harvey, αλλά και θεωρητικών του αστικού χώρου όπως της Patsy Healy και του Ali Madanipour, στο συνέδριο υιοθετείται η κατανόηση του χώρου ως ένα δυναμικό πεδίο υπό κατασκευή, χωρίς αναπόφευκτες κατευθύνσεις, αποκλειστικές διαδρομές και μονοσήμαντες ταυτότητες. Ο χώρος της πόλης συνεχώς διαμορφώνεται, τροποποιείται, αλλάζει με διαρκείς μεταθέσεις σχέσεων και συσχετισμών.  Δεν ολοκληρώνεται ποτέ.

Η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει στοιχεία σχεδιασμού και διαχείρισης του χώρου της ως τυπική ελληνική πόλη αλλά και ιδιαιτερότητες λόγω της κλίμακάς της και των ιδιαίτερων δικτυώσεων της στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο μέσα στο χρόνο. Ο κυρίαρχος λόγος για τον χώρο της πόλης αντανακλά ένα μικρό μόνο μέρος από αστικές πραγματικότητες, χωρικές συνθήκες και δυναμικές, ενώ ο επιστημονικός τίθεται αποσπασματικά. Η κοινή αντίληψή για τη σύγχρονη Θεσσαλονίκη μετεωρίζεται ανάμεσα στις προβεβλημένες εικόνες και τις βιωμένες καθημερινότητες, ανάμεσα στις αναθεωρημένες  περιηγήσεις του παρελθόντος και την αδυναμία συγκρότησης κοινών οραμάτων για το μέλλον.  Τα κατακερματισμένα τοπία της αστικής διάχυσης ανατολικά και δυτικά του πυκνοδομημένου ιστού, η ανεπάρκεια χώρων πρασίνου και οι πολλαπλές υποβαθμίσεις ρεμάτων και ακτογραμμών, τα σενάρια των τοπικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, συνθέτουν το φάσμα των περιβαλλοντικών αλλοιώσεων της πόλης όπως αυτές παράγονται συνεχώς, διαμορφώνουν και συνδιαλέγονται με τους χώρους της καθημερινής ζωής. Η κατοίκηση του αστικού χώρου παράγεται καθημερινά από πολλούς δρώντες σε πολλαπλές συσχετίσεις, που θέτουν υπό αμφισβήτηση τα όρια ανάμεσα στο ιδιωτικό και το δημόσιο, την κατοικία και τον δημόσιο χώρο, και παράγουν νέα τοπία ανάμεσα ή και πέρα από αυτά.

Το Συνέδριο προσκαλεί εισηγήσεις που αφορούν στον χώρο της Θεσσαλονίκης και τον τρόπο που αυτός κατασκευάζεται συνεχώς. Στοχεύει στο να διευρύνει τον προβληματισμό για τη σύγχρονη Θεσσαλονίκη εστιάζοντας σε σχέδια, διαδικασίες και πρακτικές που προσδιορίζουν τις συνθήκες αστικοποίησης και τις εξελίξεις στο χώρο. Επιχειρεί να αναδείξει ερευνητικές προσεγγίσεις που αφορούν τόσο στα μεγάλα σχέδια, στα ανοικτά χωρικά θέματα και τις αποκρίσεις, συνεισφορές, αντιστάσεις των πολλαπλών εμπλεκόμενων σε αυτά, όσο και στις αναδυόμενες πραγματικότητες, τάσεις και φαινόμενα στον χώρο της πόλης. Επιχειρεί να κάνει ορατούς τους διαφορετικούς δρώντες και να φωτίσει τις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις, τις ταυτότητές τους και τα οράματά τους για το μέλλον, τις σχέσεις και τις συγκρούσεις τους.  Φιλοδοξεί ακόμη να ιχνηλατήσει τις διαδρομές των ροών και των δυνάμεων που διαμορφώνουν διαλεκτικά τις διαφορετικές πραγματικότητες της σύγχρονης αστικής συνθήκης, στις διαφορετικές κλίμακες που αυτές συγκροτούνται, να εντοπίσει συνδέσεις, ταυτοχρονίες, διαφορετικότητες αλλά και δυνατότητες νέων συνθηκών.

Το Συνέδριο επιδιώκει να αναδείξει κριτικές προσεγγίσεις, αναλύσεις, κατανοήσεις και αναπαραστάσεις του χώρου της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο σύγχρονων θεωρήσεων και πρακτικών του χωρικού σχεδιασμού, της αρχιτεκτονικής της πόλης, της αστικής γεωγραφίας, οι οποίες διαπερνούν όλες τις κλίμακες του αστικού χώρου και υπερβαίνουν μονοσήμαντες επιστημονικές πειθαρχίες, στοχεύοντας σε γόνιμες αλληλεπιδράσεις. 

Θεματικές Ενότητες

Το Συνέδριο προσκαλεί ερευνητικές εργασίες - εισηγήσεις οι οποίες αναγνωρίζουν νέα πεδία συζήτησης του χώρου της Θεσσαλονίκης στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

1. Αστικές πραγματικότητες σε κίνηση: Άνθρωποι, καθημερινότητες και δίκτυα

Η Θεσσαλονίκη συνεχίζει να αποτελεί ένα μωσαϊκό ανθρώπων σε συνεχή κίνηση. Το παρόν διαπλέκεται με το παρελθόν σε πολυάριθμες ιστορίες, σε αφανείς δεσμεύσεις και εμφανείς προβολές κοινοτήτων στο χώρο. Παράλληλες καθημερινότητες συγκροτούν την πολυπλοκότητα μιας πλούσιας και πυκνής αστικότητας που αντανακλάται στον υλικό χώρο, στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης αλλά και στα μεταλλασσόμενα τουριστικά προϊόντα των πολιτικών branding. Νέα δεδομένα και κρίσεις στο γεωπολιτικό και παγκόσμιο οικονομικό σκηνικό δημιουργούν αναπάντεχες ροές εγκαθιστώντας νέες συνθήκες απασχόλησης και κατοίκησης, κοινωνικής ανάμειξης αλλά και κοινωνικο-χωρικών διαχωρισμών και πολιτισμικών αποκλεισμών.

Σε ποια δίκτυα ροών ανιχνεύεται η Θεσσαλονίκη και πώς αυτά επηρεάζουν τη συγκρότηση του αστικού χώρου; Πώς συγκροτείται η εικόνα της πόλης και ποια η σχέση της με τις βιωμένες καθημερινότητες των ανθρώπων της; Σε ποιους τόπους και με ποιους τρόπους διασταυρώνονται κοινωνικές, πολιτισμικές, έμφυλες, ηλικιακές και άλλες ταυτότητες; Πώς εντάσσονται ή αποκλείονται στο χώρο της πόλης νεοεισερχόμενοι πληθυσμοί και κοινότητες - μετανάστες, πρόσφυγες, φοιτητές, επισκέπτες, τουρίστες; Πώς εγγράφονται στον αστικό ιστό αναδυόμενοι χώροι κατοίκησης, απασχόλησης, παραγωγής, διασκέδασης, αλλά και τόποι σύγκρουσης, ανοχής, συνύπαρξης ή αλληλεγγύης; Ποιες είναι οι τοπικές εκφάνσεις του φαινομένου του εξευγενισμού; Πώς αναδύονται στο χώρο νέες αστικές οικονομίες, «δημιουργικές», εταιρικές και άλλες, και ποια η επιρροή τους στον ρευστό υλικό και άυλο ιστό της πόλης;  Πώς αντανακλώνται ή (ανα-)παράγονται αυτές οι νέες αστικές συνθήκες στο διαδίκτυο;

Στη ενότητα προσκαλούνται  εργασίες-εισηγήσεις που διερευνούν σύγχρονα φαινόμενα και τάσεις μετασχηματισμού της κοινωνικής και πολιτισμικής γεωγραφίας της Θεσσαλονίκης.

2. Επίσημοι σχεδιασμοί της πόλης και αναζητήσεις νέου παραδείγματος

Το επίσημο πλαίσιο σχεδιασμού της Θεσσαλονίκης όπως επιτελείται «εκ των άνω» και σε διακριτές κλίμακες από θεσμοθετημένους φορείς σε ένα πλέγμα πολλαπλών αρμοδιοτήτων, διατηρεί μια αμφισβητούμενη συσχέτιση με τον πραγματικό χώρο και τις σύγχρονες προκλήσεις της πόλης.  Οι διαδικασίες του επίσημου σχεδιασμού, οι εφαρμογές και τα αποτελέσματά του, παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αχαρτογράφητα για το ευρύ κοινό αλλά συχνά για τους ίδιους τους/τις ειδικούς επιστήμονες του χώρου και τους εμπλεκόμενους φορείς. Στα πρόσφατα χρόνια της κρίσης σε αναζήτηση νέου παραδείγματος ο επιτελικός σχεδιασμός της πόλης κινείται με διαρκείς αναπληρώσεις, ανάμεσα στη ρύθμιση, σε ευέλικτες στρατηγικές και σε κατ’ εξαίρεση αντιμετώπιση έκτακτων συνθηκών (λ.χ. περιβαλλοντικά τεχνικά έργα, προσφυγική εγκατάσταση). Λαμβάνει νέες κατευθύνσεις με ασαφείς διαδικασίες, με υιοθέτηση διφορούμενων «παγκόσμιων» αστικών προτύπων και με συμμετοχή νέων δρώντων  στις αναπτυξιακές διαδικασίες.

Πώς αποτιμώνται κριτικά τα συγκεκριμένα σχέδια δημόσιων φορέων και των Δήμων με χωρικό αποτύπωμα (θεσμοθετημένα και υπό μελέτη) μέσα από τις διαδικασίες κατάρτισής τους; Σε ποιες πτυχές του χωρικού σχεδιασμού και σε ποιους τομείς χωρικής οργάνωσης εντοπίζονται κενά, αντιφάσεις ή κρίσιμες εκκρεμότητες; Ποιοι νέοι ρόλοι αναδεικνύονται στο πλέγμα δρώντων στο τοπικό σκηνικό σχεδιασμού της ανάπτυξης, και ποιοι οι ρόλοι των ειδικών του χώρου (αρχιτεκτόνων, πολεοδόμων, χωροτακτών); Με ποιες δομές και  εργαλεία προωθείται η δημόσια διαβούλευση στην αστική διακυβέρνηση; Πώς εξελίσσονται τα μεγάλα χωρικά θέματα της πόλης (όπως το παράκτιο μέτωπο, η ΔΕΘ, τα στρατόπεδα); Υπάρχουν ιστορίες εξέλιξης σχεδίων που είναι σημαντικό να αναδειχθούν; Διαφαίνεται τα τελευταία χρόνια πράγματι ένα νέο παράδειγμα σχεδιασμού του αστικού χώρου;

Στην ενότητα προσκαλούνται εργασίες-εισηγήσεις που αφορούν στις προκλήσεις και τα σύγχρονα ζητήματα στις διαδικασίες του σχεδιασμού της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης.

3. Ανάμεσα στο φυσικό και στο αστικό: «πράσινες» στρατηγικές και βιωμένες φύσεις

Το ζητούμενο του επανασχεδιασμού της σχέσης της Θεσσαλονίκης με το φυσικό της περιβάλλον τίθεται ως επείγον και σε πολλαπλές χωρικές κλίμακες.  Αφορά  τόσο στην πολλαπλή υποβάθμιση της βιωμένης αστικής συνθήκης  στην κλίμακα του κτιρίου, του δρόμου και της γειτονιάς όσο και την συμβολή του αστικού μεταβολισμού στις αλλοιώσεις της αστικής περιφέρειας και της πλανητικής ενδοχώρας. Κρίσιμα παραμένουν τα ζητήματα διαχείρισης των αστικών οικοσυστημάτων, του αστικού εδάφους, των υδάτων, των ίδιων των ορίων της πόλης και των τοπίων της. Άρρηκτα δεμένη με κοινωνικές διαδικασίες και πολιτικές επιλογές η σχέση της πόλης με τη φύση είναι μια σχέση υπό συνεχή διαπραγμάτευση, ανοικτή και όχι προδιαγεγραμμένη, βιωμένη στην καθημερινότητα της πόλης και όχι καταγεγραμμένη σε αστικούς δείκτες, κοινωνιο-φυσική διαδικασία και όχι τεχνικό έργο. Η αστική βιωσιμότητα και η προσαρμογή στην αβεβαιότητα της κλιματικής αλλαγής εισάγονται στην ατζέντα της πόλης μέσα από  τη συμμετοχή των Δήμων της σε διεθνή και ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα δίκτυα συνεργασίας και ανταλλαγής  «καλών πρακτικών».

Ποιες είναι οι περιβαλλοντικές προκλήσεις της πόλης στις διαφορετικές κλίμακες του χώρου που αυτές αναδύονται;  Ποιο είναι το πλαίσιο θεώρησης της φύσης, των περιβαλλοντικών ζητημάτων και πολιτικών για τον αστικό χώρο και ποιοι οι εμπλεκόμενοι φορείς; Ποια είναι τα ζητήματα που κυριαρχούν στην συζήτηση και ποια παραμένουν αφανή; Με ποιους όρους νοηματοδοτείται το φυσικό στις επίσημες πολιτικές, τα προγράμματα, τα σχέδια προστασίας του περιβάλλοντος; Πώς επιχειρούν οι πολίτες να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση τους με τη φύση; Πώς νοηματοδοτείται το φυσικό στις κινήσεις των πολιτών για τον δημόσιο χώρο και στην καθημερινή ζωή;

Στην ενότητα προσκαλούνται εργασίες-εισηγήσεις που παρουσιάζουν, αναλύουν και συζητούν κριτικά τις παραπάνω πτυχές της σχέσης της σύγχρονης Θεσσαλονίκης με το φυσικό περιβάλλον αλλά και οποιεσδήποτε άλλες που φωτίζουν την σχέση αυτή.

4. Ανάμεσα στο ιδιωτικό και στο δημόσιο και πέρα από αυτά: δρώντες και διαδικασίες παραγωγής του αστικού χώρου

Ο δημόσιος χώρος της πόλης, αλλού προβεβλημένος και φροντισμένος αλλού ξεχασμένος και ανενεργός, αντανακλά στρατηγικές επιλογές των δημοτικών αρχών αλλά και τις επιπτώσεις της συρρίκνωσης των δημοτικών πόρων στη συνθήκη της κρίσης. Οι Δήμοι, μέχρι πρόσφατα παραδοσιακοί ιδιοκτήτες και αποκλειστικοί διαχειριστές των πλατειών, των δρόμων και των πάρκων της πόλης εμφανίζονται αδύναμοι να εξασφαλίσουν την ελκυστική τους εικόνα, την ασφαλή τους χρήση και την ζωτικότητά τους.  Ταυτόχρονα, η κατοίκηση στον αστικό χώρο μετεξελίσσεται, ενώ ζητήματα που αφορούν στο δικαίωμα, την πολιτική και τις συνθήκες κατοικίας παραμένουν εκτός δημόσιου διαλόγου: προδιαγραφές και ποιότητες, παλαιωμένο απόθεμα και παραγωγή πλεονάσματος νεόδμητης κατοικίας, αστεγία και κατοικία έκτακτης ανάγκης, συγκατοικήσεις, περιβάλλον κατοικίας και γειτονιά. Νέοι δρώντες αναδύονται ως διαχειριστές του δημόσιου χώρου και νέων εκδοχών κατοικήσεων παράγοντας υβριδικά τοπία, ανάμεσα στο ιδιωτικό και το δημόσιο.  Ιδιωτικές επιχειρήσεις, πρωτοβουλίες πολιτών σε συνεργασία με τις αρχές, μη κυβερνητικές οργανώσεις και δίκτυα εθελοντών, με τη συναίνεση των αρχών ή ενάντια τους εμπλέκονται με διαφορετικούς τρόπους στον σχεδιασμό, την κατασκευή, τη συντήρηση, τις δράσεις στο δημόσιο χώρο και για την κατοικία.

Ποιοι είναι οι νέοι δρώντες που δρουν στον δημόσιο χώρο της Θεσσαλονίκης; Πώς  τον οικειοποιούνται, τον διαμορφώνουν, τον αλλάζουν καθημερινά; Πώς επηρεάζεται ο δημόσιος χαρακτήρας των πλατειών των πάρκων και των δρόμων; Ποιες είναι οι συγκρούσεις που παράγονται; Πώς προωθείται / υλοποιείται η συμμετοχή; Πώς επιτελείται η δημοκρατική διαχείριση του δημόσιου χώρου; Πώς αντανακλάται η κρίση κατοικίας στο δημόσιο χώρο; Πώς υποστηρίζει η αρχιτεκτονική διεξόδους στην κατοίκηση στο κέντρο και την περιφέρεια της πόλης; Διατυπώνεται μία εναλλακτική πρόταση στην κυρίαρχη αστική πολιτική και την πολιτική κατοικίας;

Στην ενότητα προσκαλούνται εργασίες-εισηγήσεις που συζητούν κριτικά τους παράγοντες που διαμορφώνουν το σύγχρονο υβριδικό τοπίο του δημόσιου χώρου και της κατοικίας της Θεσσαλονίκης.

Πρόγραμμα

Το συνέδριο θα διεξαχθεί στο Αμφιθέατρο ‘Π.Παναγιωτόπουλος’ της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ.

Παρακάτω θα βρείτε αναρτημένο το συνοπτικό πρόγραμμα του συνεδρίου καθώς
και το αρχείο του αναλυτικού προγράμματος.

Παρασκευή 12/10

9:00 – 9:30 Προσέλευση | Εγγραφή συνέδρων
9:30 – 10:00 Καλωσόρισμα | Χαιρετισμοί | Έναρξη συνεδρίου
9:45 – 10:30 Προσκεκλημένος ομιλητής
ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ,
Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Νεοφιλελευθερισμός και η παράλειψη της χωροκοινωνικής δικαιοσύνης
Θεματική 1 Αστικές πραγματικότητες σε κίνηση: Άνθρωποι, καθημερινότητες και δίκτυα
10:45 – 12:15 Α’ Μέρος | Εισηγήσεις
12:15 – 12:45 Διάλειμμα | καφές
12:45 – 14:15 Β’ Μέρος | Εισηγήσεις
14:15 – 15:30 Διάλειμμα | Ελαφρύ γεύμα
15:30 – 15:45 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΧΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Ερευνητική Μονάδα για τις πόλεις του Ευρωπαϊκού Νότου
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΤΟΠΟΥΛΟΣ, Επίκουρος Καθηγητής, Science and Technology in Archaeology and Culture Research Center, The Cyprus Institute
Networks of Mediterranean Built Histories: The Use of Design and ICT for the Co-management of Urban-Coastal Environments

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ, Στέλεχος της Μονάδας Οργάνωσης Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Α.Ε. του ΥΠΑΝ, Δ/νων Σύμβουλος στην Μητροπολιτική Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης ΑΑΕ/ΟΤΑ
ανα-ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑ / EGNATIA re-PROJECT & Εργαστήριο Αστικής Καινοτομίας & Εφαρμογών Πόλης / Thessaloniki “CITY LAB”
Θεματική 2 Επίσημοι σχεδιασμοί της πόλης και αναζητήσεις νέου παραδείγματος
15:45 – 17:15 Α’ Μέρος | Εισηγήσεις
17:15 – 17:45 Διάλειμμα | καφές
17:45 – 19:15 Β’ Μέρος | Εισηγήσεις
19:15 – 20:00 Προσκεκλημένος ομιλητής
IGNAZIO VINCI, Associate Professor, Department of Architecture, Scuola Politecnica, Universita degli Studi di Palermo
Place-based mobility and urban regeneration: challenges for Southern European cities
20.00 Δεξίωση

Σάββατο 13/10

9:00 – 9:30 Προσέλευση | Εγγραφή συνέδρων
Θεματική 3 Ανάμεσα στο φυσικό και στο αστικό: «πράσινες» στρατηγικές και βιωμένες φύσεις
9:30 – 10:45 Α’ Μέρος | Εισηγήσεις
10:45 – 11:15 Διάλειμμα | καφές
11:15 – 12:30 Β’ Μέρος | Εισηγήσεις
12:30 – 13:15 Προσκεκλημένος ομιλητής
STEFAN BOUZAROVSKI, 
Professor, Department of Geography, University of Manchester
Cross border transformations - reimagining the Southeastern European
city
13:15 – 13:30 Διάλειμμα
Ξενάγηση στην έκθεση «ΠανεπιστημιουΠΟΛΗ Α.Π.Θ. 90+ χρόνια λειτουργίας/100+ χρόνια σχεδιασμού», επιμέλεια Νίκος Καλογήρου
Eλαφρύ γεύμα
Θεματική 4 Ανάμεσα στο ιδιωτικό και στο δημόσιο και πέρα από αυτά: δρώντες και διαδικασίες παραγωγής του αστικού χώρου
15:30 – 17:00 Α’ Μέρος | Εισηγήσεις
17:00 – 17:30 Διάλειμμα | καφές
17:30 – 19:00 Β’ Μέρος | Εισηγήσεις
19:00 – 19:45 Προσκεκλημένη ομιλήτρια
ΛΙΛΑ ΛΕΟΝΤΙΔΟΥ, 
Επισκέπτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Τομές στο χώρο της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της χαμένης ακτινοβολίας των πόλεων της Ανατολικής Μεσογείου
19:45 – 20.15 Ανασκόπηση | Λήξη συνεδρίου

Αναλυτικό Πρόγραμμα

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε το αναλυτικό πρόγραμμα.

Επιτροπές

Οργανωτική Επιτροπή

Εύη Αθανασίου_
·Αναπληρώτρια Καθηγήτρια τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΠΘ
Χάρις Χριστοδούλου_
·Επίκουρη Καθηγήτρια τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΠΘ
Μαρία Καραγιάννη_
·Υποψήφια Διδάκτωρ τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΠΘ
Ματίνα Καψάλη_
·Υποψήφια Διδάκτωρ τμήματος Αρχιτεκτόνων ΜηχανικώνΑΠΘ
Δήμητρα Κωνσταντινίδου_
·Υποψήφια Διδάκτωρ τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΠΘ
 Γραμματεία Συνεδρίου
Άρτεμη Ψαλτόγλου_
·Υποψήφια Διδάκτωρ τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΠΘ

Επιστημονική Επιτροπή

Αθανασίου Ευαγγελία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Α.Π.Θ.

Αλιφραγκής Σταύρος, Δρ. αρχιτέκτων μηχανικός, ΣΕΠ ΕΑΠ, διδάσκων Τμήμα Αρχιτεκτόνων Α.Π.Θ.            

Αναστασιάδης Άγις, Καθηγητής, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Α.Π.Θ.

Ανδρικοπούλου - Καυκαλά Ελένη, Ομότιμη Καθηγήτρια, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Α.Π.Θ.     

Βιτοπούλου Αθηνά, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Α.Π.Θ.

Γεμενετζή Γεωργία, Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός, ΣΕΠ ΕΑΠ

Γερόλυμπου - Καραδήμου Αλέκα, Ομότιμη Καθηγήτρια, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Α.Π.Θ.

Γιαννακού Αθηνά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης Α.Π.Θ.

Γοσποδίνη Άσπα, Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Π.Θ.

Δούση Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Α.Π.Θ.

Ζαβράκα Δέσποινα, Καθηγήτρια Εφαρμογών, Τμήμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου, ΤΕΙ Α.Μ.Θ.

Θωΐδου Ελισάβετ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης Α.Π.Θ.

Ιωαννίδης Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Α.Π.Θ.

Καλογερέσης Θανάσης, επίκουρος καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης Α.Π.Θ.

Καλογήρου Νίκος, Καθηγητής, Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Α.Π.Θ.

Καλφόπουλος Απόστολος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Α.Π.Θ.

Κατσαβουνίδου Γαρυφαλλιά, Εντεταλμένη Διδάσκουσα, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης Α.Π.Θ.

Καυκαλάς Γρηγόρης, Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Α.Π.Θ.          

Κολώνας Βασίλης, Καθηγητής, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Πολυτεχνική Σχολή Π.Θ.

Κομνηνός Νίκος, Καθηγητής, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Α.Π.Θ. 

Λαδά Αναστασία, Ομότιμη Καθηγήτρια, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Α.Π.Θ.  

Μανωλίδης Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Πολυτεχνική Σχολή Π.Θ.

Μαρτζοπούλου Αναστασία, Δρ. ΕΔΙΠ, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Α.Π.Θ.

Πάκα Αλκμήνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πρόεδρος Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Α.Π.Θ.

Παπαγιαννάκης Απόστολος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης Α.Π.Θ.

Παπαδόπουλος Λόης, Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Π.Θ.

Σακαντάμης Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Α.Π.Θ.

Σταυρακάκης Γιάννης, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, Α.Π.Θ.

Συνεφάκης Γιώργος, Αρχιτέκτονας-Πολεοδόμος, επιστημονικός συνεργάτης Α.Π.Θ.

Τασοπούλου Αναστασία, Δρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόμος Μηχ., ΣΕΠ ΕΑΠ

Τρατσέλα Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Α.Π.Θ.            

Τσουκαλά Κυριακή, Καθηγήτρια, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Α.Π.Θ.

Φραγκόπουλος Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης Α.Π.Θ.    

Χαστάογλου Βίλμα, Ομότιμη Καθηγήτρια, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Α.Π.Θ.  

Χατζηπροκοπίου Παναγιώτης – Αρίων, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης Α.Π.Θ.

Χριστοδούλου Χάρις, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Α.Π.Θ.     

Προσκεκλημένοι/ες ομιλητές/τριες

Stefan Bouzarovski

Ο Stefan Bouzarovski είναι Καθηγητής Γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, όπου οργανώνει το Collaboratory for Urban Resilience and Energy στο Manchester Urban Institute. Είναι, επίσης, Επισκέπτης Καθηγητής στο Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου του Bergen της Νορβηγίας. Ο Stefan Bouzarovski προεδρεύει στο Παρατηρητήριο Ενεργειακής Φτώχειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στην Δράση ENGAGER COST. Είναι ένας διεθνούς κύρους εμπειρογνώμονας σε θέματα ενέργειας και αστικής πολιτικής, με περισσότερες από 80 δημοσιεύσεις σε διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά με κριτές και 60 ερευνητικά έργα χρηματοδοτούμενα από ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκoύ Συμβουλίου Έρευνας, ερευνητικά συμβούλια του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και πολλούς διεθνείς και τοπικούς φιλανθρωπικούς και ιδιωτικούς φορείς.

Έχει συγγράψει τις μονογραφίες Energy Poverty (Macmillan 201), Retrofitting the City (IB Tauris 2015) και Energy Poverty in Eastern Europe (Ashgate 2007). Παλαιότερα είχε εργασθεί σε θέσεις πλήρους απασχόλησης στα Πανεπιστήμια της Οξφόρδης, του Λονδίνου και του Μπέρμινχαμ, και ως επισκέπτης καθηγητής στα πανεπιστήμια της Πράγας, του Γκανσκ, του Βερολίνου, της Στοκχόλμης της Μπριζ και της Μπριζμπέιν. Η έρευνά του έχει αξιοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Ηνωμένα Έθνη, την Παγκόσμια Τράπεζα και τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Είναι μέλος των Εκδοτικών Συμβουλίων των περιοδικών European Urban and Regional Studies και Energy and Buildings, και υπήρξε ένα από τα ιδρυτικά μέλη της Ερευνητικής Ομάδας για τις Γεωγραφίες της Ενέργειας της UK Royal Geographical Society.

Λίλα Λεοντίδου

H Λίλα Λεοντίδου είναι Αρχιτέκτων (Διπλ. ΕΜΠ), Πολεοδόμος, Γεωγράφος (MSc (LSE), PhD University of London). Είναι επισκέπτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα ΠΕΔΙΣ. Έχει διαδοχικά εκλεγεί Καθηγήτρια, Πρόεδρος Τμήματος και/ ή Κοσμήτωρ σε 4 Ελληνικά Πανεπιστήμια (ΕΑΠ, Αιγαίου, ΕΜΠ, ΑΠΘ) και ένα Αγγλικό (King’s College London). Έχει συνεργαστεί με το UN ECE, τον OECD, τις EU DG XI (με το ΠΕΡΠΑ), DG V (με το EKKE) και με το ΚΕΠΕ. Είναι μέλος επιστημονικών επιτροπών και κριτής σε πολλά διεθνή περιοδικά και εκδοτικούς οίκους. Δημοσιεύει στα ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά, ενώ έργα της έχουν μεταφραστεί στα ισπανικά, ιταλικά, γερμανικά και ιαπωνικά. Είναι συγγραφέας των βιβλίων The Mediterranean City in Transition (Cambridge U.P. 1990/2006), Πόλεις της Σιωπής (ΕΤΒΑ/ ΠΙΟΠ, 1989/2013), Αγεωγράφητος Χώρα (Ελληνικά Γράμματα/ Προπομπός, 2005/2011), συνεπιμελήτρια των τόμων Mediterranean Tourism (Routledge 2001), Urban Sprawl in Europe (Blackwell 2007) και έχει δημοσιεύσει 220 εργασίες ως μονογραφίες, κεφάλαια σε βιβλία και άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, μεταξύ των οποίων τα: International Journal of Urban & Regional Research· Environment and Planning· Greek Review of Social Research· Identities: Studies in Culture & Power· Urban Studies· European Planning Studies· European Urban & Regional Studies· City: Analysis of urban trends, culture, theory, policy, action· Espaces et Societés· New Geographies (Harvard)·  κ.λπ.
leonti@aegean.gr
http://eap.academia.edu/LilaLeontidou/

Ignazio Vinci

Ο Ignazio Vinci είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Πολεοδομίας, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Παλέρμο, όπου είναι επίσης υπεύθυνος για θέματα Διεθνούς Κινητικότητας. Στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής, είναι μέλος της διδακτικής ομάδας του Διδακτορικού προγράμματος Τέχνες, Αρχιτεκτονική και Σχεδιασμός και διευθυντής του Διπλού προγράμματος Οικοδομική Μηχανική-Αρχιτεκτονική στο Πολυτεχνικό Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης (UPM). Το διάστημα 2014-2015, ήταν επισκέπτης λέκτορας στην Σχολή Γεωγραφίας, Σχεδιασμού και Περιβαλλοντικής Πολιτικής του University College στο Δουβλίνο (UCD).

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνουν την αστική πολιτική στην Ευρώπη και την Ιταλία, την αστική αναζωογώνηση και την τοπική ανάπτυξη, τον στρατηγικό σχεδιασμό, την καινοτομία στον χωρικό σχεδιασμό και την εδαφική διακυβέρνηση. Πάνω σε αυτά τα θέματα έχει εκδόσει περίπου 130 δημοσιεύσεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται το τελευταίο του βιβλίο The spatial strategies of Italian regions (2014). Επίσης, έχει διατελέσει σύμβουλος σε αρκετές εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές σε ζητήματα σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης σχεδίων και προγραμμάτων εδαφικής ανάπτυξης.

Από το 2015, είναι μέλος του μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αστικών Ερευνών (EURA), όπου είναι υπεύθυνος για την ομάδα εργασίας με τίτλο “Urban change and regional development at the margins of Europe: evaluating the effects of the EU’s policy”.

Κωστής Χατζημιχάλης

Ο Κωστής Χατζημιχάλης (Διπλ. Αρχ. Μηχ. ΑΠΘ 1968, ΜΑ Regional Planning UCLA 1976, Ph.D Geography and Planning, UCLA 1980), είναι Ομότιμος Καθηγητής στο Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Έχει διατελέσει επίκουρος και αναπληρωτής καθηγητής στο ΑΠΘ, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Τομέας Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Πρόσφατα βιβλία του είναι: Κρίση Χρέους και Υφαρπαγή Γης, Αθήνα: Εκδόσεις ΚΨΜ (2014, στα Γερμανικά 2016 β’ έκδοση 2017), Ζητήματα Γεωγραφίας (κατάλληλα και για μη γεωγράφους) (2016), Αθήνα: Νήσος, Crises Spaces: Structures, Struggles and Solidarity in Southern Europe, London: Routledge (2017).

Σημαντικές ημερομηνίες

Ανακοίνωση συνεδρίου & πρόσκληση υποβολής περιλήψεων: 13 Απριλίου 2018
Προθεσμία υποβολής περιλήψεων: 8 Ιουνίου 2018

- ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ: 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 -
Γνωστοποίηση αποδοχής περιλήψεων: 10 Ιουλίου 2018
Έναρξη εγγραφής: 19 Ιουλίου 2018
- ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΤΡΙΤΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 -
Προθεσμία εγγραφών συνέδρων: 17 Σεπτεμβρίου 2018
Διεξαγωγή συνεδρίου : 12-13 Οκτωβρίου 2018

Εγγραφή / Υποβολή Εργασιών

Εγγραφή

Το κόστος εγγραφής στο συνέδριο διαμορφώνεται ως εξής:

  Έως 17/9 Από 18/9 Στον χώρο του συνεδρίου
Εγγραφή εισηγητών/τριών:   80€ 100€ 100€
Εγγραφή φοιτητών/τριών με εισήγηση (υποψήφιων διδακτόρων, μεταπτυχιακών κ.λπ.): 50€ 50€ 60€
Εγγραφή συνέδρων χωρίς εισήγηση (παρακολούθηση συνεδρίου με βεβαίωση και υλικό συνεδρίου) : 30€ 40€ 40€

** Η απλή παρακολούθηση του συνεδρίου από φοιτητές/τριες του προπτυχιακού προγράμματος, των μεταπτυχιακών προγραμμάτων και υποψήφιοι/ες διδάκτορες, του Τμήματος Αρχιτεκτόνων και του ΤΜΧΑ, είναι δωρεάν. Η εγγραφή τους θα πραγματοποιείται στη γραμματεία του συνεδρίου, κατά την προσέλευση στον χώρο διεξαγωγής.

Η έγκαιρη εγγραφή είναι υποχρεωτική για όλες/όλους τις/τους εισηγητές/τριες προκειμένου να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα του συνεδρίου και τα πρακτικά. Σε περίπτωση εισηγήσεων με πολλούς/πολλές συγγραφείς τουλάχιστον ένας/μία θα πρέπει να εγγραφεί . Σε περίπτωση που τα υπόλοιπα άτομα της συγγραφικής ομάδας επιθυμούν να παραλάβουν το φάκελο υλικού και τη βεβαίωση παρακολούθησης, τότε αυτά μπορούν να κάνουν εγγραφή με μειωμένο κόστος 40€.

Εκτός της βεβαίωσης παρακολούθησης και του φακέλου υλικού του συνεδρίου, στο κόστος εγγραφής συμπεριλαμβάνονται καφές στα διαλείμματα μεταξύ των συνεδριών και δύο ελαφρά μεσημεριανά γεύματα.

 

Για την εγγραφή σας στο συνέδριο θα πρέπει να καταθέσετε ή να μεταφέρετε χρήματα στον ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Π.Θ. (βλ. παρακάτω) και στη συνέχεια να συμπληρώσετε την φόρμα εγγραφής και να ανεβάσετε το αποδεικτικό συναλλαγής με τίτλο αρχείου "Ονοματεπώνυμο-97147".

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Π.Θ.
IBAN: GR98 0172 2020 0052 0200 2079 933
Code Bic (SWIFT address) PIRBGRAΑ
ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 97147, Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2018

(υπεύθυνη επικοινωνίας: Ευθυμία Φράγκου, efragou@arch.auth.gr, 2310-995599).

Εργασίες-Εισηγήσεις

Όσοι και όσες επιθυμούν να συμμετέχουν με εισήγηση στο συνέδριο θα πρέπει να αποστείλουν περίληψη μέγιστης έκτασης 400 λέξεων το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018 στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
south-european-cities@arch.auth.gr

Οι εισηγήσεις θα πρέπει να διερευνούν και να αναπτύσσουν έναν τουλάχιστον από τους θεματικούς άξονες που περιγράφονται στις ενότητες του συνεδρίου. Οι συγγραφείς θα πρέπει να δηλώνουν την ενότητα στην οποία εντάσσεται η εισήγησή τους.

Οι περιλήψεις θα πρέπει να συνταχθούν σύμφωνα με το πρότυπο που περιλαμβάνεται στο αρχείο «Πρότυπο υποβολής περίληψης» και να κατατεθούν σε αρχείο .doc ΚΑΙ .pdf.

Τα αρχεία της υποβολής θα πρέπει να ονομαστούν ως εξής:
ΕπώνυμοΣυγγραφέαΑρχικόΟνόματος_περίληψη
(π.χ.  ΠαπαδοπούλουΧ_περίληψη)

Σε περίπτωση περισσότερων συγγραφέων θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το επώνυμο του πρώτου συγγραφέα.

Η υποβολή των κειμένων των εισηγήσεων θα γίνει μέχρι την
Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018. 

Οι περιλήψεις των εισηγήσεων θα δημοσιευτούν στο «Βιβλίο Περιλήψεων» που θα διανέμεται στους/στις συνέδρους και τους/τις συμμετέχουσες κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.

Τα κείμενα των εισηγήσεων θα δημοσιευτούν σε ηλεκτρονικό βιβλίο (e-book) στην ιστοσελίδα του συνεδρίου.

Η οργανωτική επιτροπή διερευνά την δυνατότητα δημοσίευσης επιλεγμένων εισηγήσεων σε επιμελημένο έντυπο τόμο,  αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του συνεδρίου.

Βιβλίο Περιλήψεων

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το βιβλίο περιλήψεων των εισηγήσεων του συνεδρίου.

Πρακτικά Συνεδρίου